Danisa rozszerza swoją szparkę i sika grubym strumieniem